Table & Counters

Display Counter ประกอบเป็นรูปแบบโต๊ะเคาร์เตอร์เชื่อมต่อด้วยข้อต่อ Topวางของด้านบน ชั้นวางของด้านใน กรอบที่แข็งแรงเชื่อมประกอบด้วยเหล็กฉากอย่างหนา เหมาะกับการใช้งาน Counter ประชาสัมพันธ์ โต๊ะชงชิม โต๊ะแจกสินค้า

name

 

name

 

name

 

name

 

name

 

name

 

name

 

name

 

name

 

name

 

name

 

name