J-Flag


J-Flag (ธงญี่ปุ่น) ป้ายBanner เสาธงญี่ปุ่น โครงสร้างประกอบด้วย ฐานกลม โครงเสา แขนโครง ผลิตจากเหล็กหนาชุปสีดำ ปรับระดับแขนโครงตามขนาดความสูงของภาพให้ตรึง ขาตั้งกลมออกแบบมาเพื่อให้รับน้ำหนักได้สมดุลย์ ช่วยลดปัญหาการล้ม

name

 

name

 

name

 

name

 

name